ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

ВСТУП

Цей Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару і умов даного договору.

Цей Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів (далі іменується – Договір) в Інтернет-магазині http://wantedwool.com/ (далі іменується – «Інтернет – магазин» та/або «Веб-сайт») між ФОП Васенко О.В. (далі іменується – «Продавець») та будь-якою особою, що приєдналася до умов даного Договору (далі іменується – «Покупець») визначає умови порядок та купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині.

Цей Договір носить характер публічної оферти та укладається шляхом пропозиції Продавця укласти даний Договір та прийняття пропозиції (акцепту) Покупцем.

Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом публікації змін на Веб-сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації, якщо інший строк набрання чинності не визначений додатково під час публікації відповідних змін.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Веб-сайт http://wantedwool.com/  

Виробник – суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар – відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Відвідувач Веб-сайту – особа, яка відвідує Веб-сайт з метою, або без мети розміщення Замовлення.

Замовлення та/або Швидке замовлення – рішення Покупця придбати Товар шляхом належного оформлення Замовлення Покупця на придбання і доставку за вказаною адресою, обраних на Веб-сайті Товарів.

Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу товарів необмеженому колу осіб, шляхом укладення договору публічної оферти купівлі-продажу товарів згідно із запропонованим Продавцем описом товарів, розміщеним на веб-сайті Продавця, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром.

Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Користувач – будь яка особа, що відвідує Веб-сайт і має на меті розміщення Замовлення на Веб-сайті та приймає умови цього Договору.

Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на Веб-сайті Продавця, доступ до якого здійснюється за допомогою логіну та паролю, в якому відображені його персональні дані та перелік Замовлень.  

Покупець – Користувач, який розмістив Замовлення на Веб-сайті.

Продавець – Фізична особа-підприємець Васенко Олена Володимирівна, що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.09.2020р. за №2009320000000000022, здійснює провідне управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: http://wantedwool.com/. 

Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

Товар – предмети, представлені в Інтернет-магазині Продавця, розміщені у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), які можуть супроводжуватися його зображенням (фото).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей договір є договором публічної оферти відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

2.2. Відвідувач/Користувач набуває статус Покупця після оформлення Замовлення.

2.3. Даний Договір вважається укладеним між Покупцем та Продавцем з моменту здійснення Покупцем Замовлення.

2.4. Укладаючи даний Договір Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та приймає умови цього Договору, а також, надає Продавцю згоду на обробку персональних даних Покупця для виконання умов цього Договору та проведення взаєморозрахунків.

2.5. Надана Покупцем згода на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового чи в усній формі повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету збору персональних даних.

2.6. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без отримання будь-якої додаткової згоди Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

2.7. Покупець засвідчує, що обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його на умовах, визначених даним Договором.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі порядок:

- вибору Покупцем Товару;

- самостійного оформлення Покупцем Замовлення;

- здійснення Покупцем оплати замовленого Товару;

- передачі Замовлення у власність Покупця (доставка Товару за адресою, зазначеною Покупцем під час оформлення Замовлення).

3.3. Даний Договір поширюється на всі види Товарів, визначених (розміщених) на Веб-сайті.

3.4. Вся повна та вичерпна інформація про Товар розміщується на відповідній сторінці сайту та/або наноситься на Товар. В разі необхідності роз'яснення умов та правил використання Товару - до початку використання Товару Покупець зобов’язаний звернутися за роз'ясненнями до Продавця (виробника) Товару.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЯ В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ

4.1. Реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину здійснюється шляхом створення Користувачем індивідуалізованого логіну та паролю, на підставі яких Користувач здійснює доступ до особистого кабінету, після завершення процедури реєстрації. Реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину може бути проведена шляхом оформлення Замовлення. Після оформлення замовлення дані про Покупця вносяться в особистий кабінеті Інтернет-магазину, при цьому логін та пароль створюється в автоматичному режимі та надсилається на адресу електронної пошти, що вказана Покупцем при створенні Замовлення. Покупець вправі, за допомогою інтерфейсу Веб-сайту, змінити пароль від Особистого кабінету.

4.2. Реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину не є обов'язковою умовою оформлення Замовлення.

4.3. Користувач, під час здійснення реєстрації в особистому кабінеті Інтернет-магазину, надає Продавцю свої персональні дані шляхом внесення відповідної інформації на сторінці Веб-сайту. Відповідальність, а також всі можливі ризики, за достовірність інформації, зазначеної в особистому кабінеті, несе Покупець.

4.4. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, що створюються останнім під час реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозри щодо можливості несанкціонованого використання логіна та пароля третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідне письмове повідомлення на електронну адресу Продавця, за наступними реквізитами: wantedwool@gmail.com

4.5. Під час спілкування Користувача/Покупця з представниками Продавця, Сторони зобов’язується дотримуватися загальноприйнятих моральних принципів і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, образливих виразів, а також погроз і шантажу.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

5.1. Продавець забезпечує на складі наявність Товару представленого в Інтернет-магазині. Зображення (фото) Товару є ілюстраціями до нього, і фактичний зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від них. Супроводжуючі Товар описи і характеристики не є вичерпними. З метою уточнення інформації щодо даного Товару Покупець може звернутися до Продавця.

5.2. Користувач, який має на меті купити Товар в Інтернет-магазині додає відповідний Товар в корзину та оформлює Замовлення.

5.3. Замовлення вважається оформленим з моменту внесення Покупцем персональних даних, в тому числі контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, а також інформації щодо способу доставки, адреси доставки та способу оплати Товару.

5.4. Допускається оформлення Замовлення за допомогою форми «Швидке замовлення» без реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину. У такому разі, всі умови Замовлення (щодо асортименту та ціни Товару, способу оплати вартості Товару, способу доставки та реквізитів для доставки Товару) узгоджуються між Сторонами додатково в зручній для Сторін формі. Таке замовлення вважається узгодженим після оплати Покупцем вартості замовленого Товару.

5.5. Оформлюючи Замовлення Покупець надає згоду на отримання комерційних електронних повідомлень від Інтернет-магазину.

5.6. Представник Продавця має право уточнювати деталі Замовлення за допомогою засобів телефонного зв’язку.

5.7. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару на складі Продавця, останній повідомляє про це Покупця шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу, зазначену Покупцем під час оформлення Замовлення, або зазначену в особистому кабінету Інтернет-магазину, або за допомогою засобів телефонного зв’язку для підтвердження Замовлення з відкоригованою кількістю або анулюванням Замовлення.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Доставка Замовлень здійснюється за рахунок Покупця по всій території України перевізником «Нова пошта» або АТ «Укрпошта»  (далі разом – Перевізник) на адресу, зазначену Покупцем під час оформлення Замовлення.

6.2. Особливості доставки Товару Покупцю визначені в розділі «Оплата і доставка» за посиланням https://wantedwool.com/oplata-i-dostavka//.

6.3. Відправка Замовлень здійснюється з моменту його підтвердження Продавцем, за умови наявності Товару на складі та після його оплати Покупцем, якщо інше не узгоджено Сторонами. Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, вказаною в Замовленні в якості Покупця чи отримувача. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні дані про Замовлення. Під час вручення Замовлення Перевізник має право вимагати пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача.

6.4. Замовлення доставляється на вказаний Покупцем склад перевізника ТОВ «Нова пошта» або відділення АТ «Укрпошта», або кур’єром на зазначену Покупцем адресу. Номер декларації повідомляється Покупцеві будь-яким із наступних способів:

- засобами телефонного зв’язку;

- за допомогою мобільного додатка Viber;

- відправляється на вказану Покупцем адресу електронної пошти;

- за допомогою sms-повідомлення.

6.5. Посилка оцінюється в повну вартість Товару, якщо інше не визначено Покупцем. 

6.6. Відповідальність за випадкове пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення та проставлення в документах, що підтверджують доставку Замовлення, підпису Покупця (Отримувача).

7. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

7.1. Ціна Товару зазначається в національній валюті України – гривні і включає в себе всі передбачені законодавством України податки.

7.2. Ціна Товару зазначається на Веб-сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованої ціною або анулювання Замовлення.

7.3. Ціна Товару на Веб-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на оплачений Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.4. Ціна Замовлення Покупця визначається шляхом додавання ціни всіх включених до Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати Покупцем, та зазначається під час оформлення Замовлення.

7.5. Оплата Товару здійснюється залежно від обраного Покупцем способу оплати виходячи з наступних варіантів: 

7.5.1. картою емітованої АТ КБ "ПриватБанк", через систему Internet Banking Приват24 за посиланням після оформлення замовлення;

7.5.2. за банківськими реквізитами Інтернет-магазину в АТ КБ "ПриватБанк" - платіжні реквізити визначаються у підтвердженні замовлення;

7.5.3. при отриманні Товару від перевізника ТОВ «Нова пошта» (післяплатою, додатково сплачується комісія перевізника за послугу зворотної доставки).

7.6. Для Покупців, які вперше оформили Замовлення на Веб-сайті відправка післяплатою здійснюється тільки за умови внесення авансового платежу в сумі 150 грн. У разі безпідставної відмови від посилки сума авансу не повертається, а буде спрямована на оплату послуг перевізника по доставці і зберіганню Товару.

7.6.1. Авансовий платіж сплачується у спосіб, що визначений п. 7.5.1. чи п. 7.5.2. цієї Угоди.  

7.7. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Продавцем від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі вартості замовлених Товарів, на банківський рахунок Продавця.

8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ

8.1. Товар, який Продавець передає або зобов’язаний передати Покупцю, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передачі Покупцю.

8.2. Всі товари, представлені на Веб-сайті, мають сертифікати (якщо необхідність сертифікації передбачена діючим законодавством України), всі необхідні документи і не заборонені  для продажу на території України.

9. ПОРЯДОК ОБМІНУ (ПОВЕРНЕННЯ) ТОВАРУ

9.1. Особливості повернення Товару визначені в розділі «Обмін та повернення» за посиланням http://wantedwool.com/obmen-i-vozvrat/ .

9.2. Права та обов’язки Сторін, у разі виявлення недоліків Товару, регулюються в порядку, що встановлений діючим законодавством.

9.3. У разі виявлення в момент прийому Замовлення (Товару) Істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (продавця, виконавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або Виробника:

9.3.1. розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

9.3.2. вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця (Виробника) Товарів.

9.4. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

9.5. Після отримання вимоги Покупця, Продавець має право додатково запросити інформацію про номер Замовлення за яким придбано Товар, а також фото/відео матеріали з зображенням недоліків Товару.

9.6. Вимоги Покупця, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», не підлягають задоволенню, якщо Продавець, Виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості Товару особисто або через свого представника.

9.7. Для здійснення права на розірвання Договору Покупець повинен зберігати замовлений Товар у незміненому стані.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

10.1. Продавець має право:

10.1.1. відмовити в укладенні Договору, а також повернути сплачені Покупцем грошові кошти, якщо оплата Покупця (платіж) не пройшла перевірку безпеки, передбачену законодавством України, правилами Міжнародних платіжних систем та внутрішніми процедурами уповноваженого банку;

10.1.2. вимагати від Покупця надання інформації, необхідної для оформлення Замовлення на Веб-сайті;

10.1.3. вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору;

10.1.4. на умовах цього договору змінювати в односторонньому порядку ціну Товару.

10.2. Покупець має право:

10.2.1. здійснювати купівлю Товару на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором;

10.2.2. здійснювати повернення Товару неналежної якості в порядку та на умовах, визначених розділом 9 цього Договору та законодавством України;

10.2.3. вимагати від Продавця дотримання умов щодо якості та безпечності Товару.

10.3. Продавець зобов'язаний:

10.3.1. виконувати Замовлення Покупця у разі здійснення останнім його оплати, залежно від способу оплати Товару, визначених цим Договором;

10.3.2. передати Покупцю Товар у відповідності із обраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим Замовленням та умовами цього Договору;

10.3.3. дотримуватись вимог щодо якості Товару, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

10.3.4. забезпечити конфіденційність та нерозголошення інформації, яку Продавець отримує від Покупця під час оформлення останнім Замовлення, в тому числі інформацію щодо реквізитів банківських карт та персональних даних Покупця;

10.4. Покупець зобов'язаний:

10.4.1. виконувати умови даного Договору;

10.4.2. уважно ознайомитися з даною угодою. У разі незгоди з її умовами зобов'язується негайно припинити використання сайту;

10.4.3. на вимогу Продавця, а також з метою дотримання встановленого даним Договором порядку здійснення купівлі-продажу Товару, надавати Продавцю свої персональні дані, а також реквізити банківської карти, що належить Покупцю;

10.4.4. використовувати під час здійснення Замовлення банківську карту, зареєстровану на ім’я Покупця;

10.4.5. забезпечити наявність достатньої суми грошових коштів на банківській картці, за допомогою якої здійснюється безготівкова оплата Товару;

10.4.6. своєчасно та в повному обсязі оплачувати та приймати у Перевізника замовлений в Інтернет-магазині Товар;

10.4.7. виконувати вимоги законодавства України та правил Міжнародних платіжних систем щодо здійснення безготівкової оплати Товару, замовленого в Інтернет-магазині.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Продавець не несе відповідальність за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовленого Товару.

11.2. Продавець не несе відповідальність за:

11.2.1. змінений Виробником зовнішній вигляд Товару;

11.2.2. за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару, виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв;

11.2.3. за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення;

11.2.4. за комісію, що утримується банком Покупця під час здійснення оплати Товару;

11.2.5. за строки зарахування грошових коштів Покупця на банківський рахунок Продавця;

11.2.6. за затримку доставки Товару, що відбувається за обставин, що виникли та знаходяться поза контролем Продавця;

11.2.7. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам.

11.3. Покупець несе відповідальність за:

11.3.1. шкоду, завдану його діями або діями третіх осіб, які авторизувалися на Веб-сайті за допомогою логіну та паролю Покупця, особам та/або їх майну та/або державі – в розмірі заподіяної шкоди. Покупець звільняється від відповідальності у разі якщо доведе, що логін та пароль Покупця отриманий третіми особами неправомірним шляхом;

11.3.2. за порушення вимог законодавства України та правил Міжнародних платіжних систем щодо безготівкової оплати Товару – в розмірі, визначеному законодавством України та правил Міжнародних платіжних систем;

11.3.3. за використання банківської карти, яка зареєстрована на ім’я третіх осіб - в розмірі, визначеному законодавством України.

11.4. За невідповідність Товару суб’єктивним очікуванням Покупця, Продавець відповідальність не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від Товару можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, в тому числі тими, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Продавцем, та не на його замовлення (відгуки критиків, в тому числі у соціальних мережах, або інших осіб), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним виконанням зобов’язань з боку Продавця

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Під час реєстрації на Веб-сайті, або в процесі оформлення Швидкого замовлення Користувач надає Продавцю наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, адресу електронної пошти, пароль для доступу до особистого кабінету Інтернет-магазину, а також інформації щодо способу доставки, адреси доставки та способу оплати Товару (далі – Персональні дані).

12.2. Користувач/Покупець надаючи Продавцю свої Персональні дані, погоджується на обробку персональних даних Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем Товарів, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Продавцем для виконання умов цього Договору.

12.3. Умови та порядок обробки і захисту Персональних даних у базах персональних даних Продавця регулюється цим Договором та вимогами діючого законодавства України.

12.3. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця:

12.3.1. для реєстрації Користувача на Веб-сайті;

12.3.2. для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;

12.3.3. для оцінки та аналізу роботи Сайту;

12.3.4. для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем;

12.3.5. для розповсюдження рекламних матеріалів та інформації про Товари. 

12.4. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту Користувача/Покупця з його згоди. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача/Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.

12.5. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

12.5. Продавець отримує інформацію про ip-адресу Користувача/Покупця. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

13.2. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

13.3. Продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок за цим Договором, а Покупець набуває право власності на Товар з моменту фактичного вручення Товару.

13.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

13.5. Розміщена на Веб-сайті інформація (зокрема про Товар, його ціну, характеристики, наявність або відсутності, будь-яких інших параметрів) може виявитися застарілою або помилковою. Перед оформленням замовлення Користувачам рекомендується звернеться до співробітників інтернет-магазину для перевірки відповідності розміщеної інформації. Для цього Користувач може:

- залишити свій контактний телефон для зв'язку при оформленні Замовлення;

- зв'язатися зі співробітниками інтернет-магазину самостійно за константними засобами зв’язку, що розміщені на Веб-сайті.

13.6. Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з Веб-сайту тільки для особистого (некомерційного) використання, за умов повного дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог чинного законодавства України. Заборонено комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на Веб-сайті. Будь-яке використання матеріалів, інформації, інших даних  Веб-сайту на інших сайтах без згоди правовласника заборонено.

13.7. Бездіяльність з боку адміністрації Веб-сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень  цієї угоди не позбавляє адміністрацію сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав які охороняються відповідно до законодавства та заблокувати порушника.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Всі спори та розбіжності за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

14.2. У разі недосягнення згоди спір буде вирішуватися в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору), які не існували на момент укладення Договору та виникли поза волею Сторін (стихійне лихо, пожежа, епідемія, війна, заколот, страйк, акти органів державної влади, що роблять дії Сторони незаконними).

15.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити про це другу Сторону.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1 Цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині.

16.2. Даний Договір діє з моменту його укладення і до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

 

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.